zakład gruźlicy i chorób płuc
Na mocy Ustawy z dnia 01.03.1950r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa Polskiego / Dz. U. Nr 28 poz. 255 z dnia 06.07.1950r.  / zostało powołane do życia województwo koszalińskie z siedzibą w Koszalinie. W nowopowstałym województwie należało przystąpić do organizacji specjalistycznych placówek medycznych. Na tej podstawie w kwietniu 1951r. została zorganizowana Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza wówczas o nazwie Centralna Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza. Siedzibą tej pierwszej placówki było  prywatne, jednopokojowe pomieszczenie przy ulicy Zwycięstwa 12 m 6.
przeczytaj więcej

09.02.2018 MUKOWISCYDOZA

Mamy przyjemność poinformować, że wraz z Fundacją MATIO, organizującą po raz siedemnasty w dniach 26 lutego - 4 marca 2018 r. OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ MUKOWISCYDOZY - w tym roku pod hasłem #NIEWIDACPRAWDA Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc przystępuje wzorem lat ubiegłych do tej kampanii społecznej.

przeczytaj więcej

15.11.2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48 ,75-252 Koszalin  na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej t.j. z dnia 8 września 2016r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w poradniach  Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie , w pracowni RTG  i USG oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze prowadzące działalność w powyżej określonej dziedzinie medycyny w postaci indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  lub specjalistycznej praktyki lekarskiej.

przeczytaj więcej