zakład gruźlicy i chorób płuc
Na mocy Ustawy z dnia 01.03.1950r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa Polskiego / Dz. U. Nr 28 poz. 255 z dnia 06.07.1950r.  / zostało powołane do życia województwo koszalińskie z siedzibą w Koszalinie. W nowopowstałym województwie należało przystąpić do organizacji specjalistycznych placówek medycznych. Na tej podstawie w kwietniu 1951r. została zorganizowana Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza wówczas o nazwie Centralna Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza. Siedzibą tej pierwszej placówki było  prywatne, jednopokojowe pomieszczenie przy ulicy Zwycięstwa 12 m 6.
przeczytaj więcej

15.11.2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48 ,75-252 Koszalin  na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej t.j. z dnia 8 września 2016r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w poradniach  Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie , w pracowni RTG  i USG oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze prowadzące działalność w powyżej określonej dziedzinie medycyny w postaci indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  lub specjalistycznej praktyki lekarskiej.

przeczytaj więcej

11.10.2017 RELACJA Z DNI SPIROMETRII 2017 W SZGICHP W KOSZALINIE

RELACJA Z DNI SPIROMETRII 2017 W SZGICHP W KOSZALINIE

Ogólnopolska akcja spirometryczna DNI SPIROMETRII 2017 odbywała się w ramach europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE. Hasłem przewodnim Dni spirometrii w roku 2017 jest myśl: BREATHE CLEAN AIR - ODDYCHAJ CZYSTYM POWIETRZEM. Bezpłatne badania spirometryczne odbyły się w całej Polsce w dniach 25 - 30 września. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc zaprosił osoby zainteresowane wykonaniem tych badań na sobotę 30 września między godziną 9.00 a 12.00.

przeczytaj więcej