zakład gruźlicy i chorób płuc
Na mocy Ustawy z dnia 01.03.1950r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa Polskiego / Dz. U. Nr 28 poz. 255 z dnia 06.07.1950r.  / zostało powołane do życia województwo koszalińskie z siedzibą w Koszalinie. W nowopowstałym województwie należało przystąpić do organizacji specjalistycznych placówek medycznych. Na tej podstawie w kwietniu 1951r. została zorganizowana Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza wówczas o nazwie Centralna Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza. Siedzibą tej pierwszej placówki było  prywatne, jednopokojowe pomieszczenie przy ulicy Zwycięstwa 12 m 6.
przeczytaj więcej

11.10.2019 „MAMA NA ROWERZE”

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność przeprowadzić badania spirometryczne i pomiary ciśnienia wśród uczestników przedsięwzięcia „Mama na rowerze”. Organizatorem tej imprezy jest Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie. I od kilku lat wspieramy Organizatora w jego staraniach o szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym przede wszystkim bezpieczeństwo na drodze.
Wiele osób skorzystało i tym razem zarówno z badań jak też z porad dotyczących zagadnień dotyczących zdrowego stylu życia. Panie Pielęgniarki będące edukatorkami nie szczędziły czasu i zaangażowania w omawianiu stawianych przez uczestników zagadnień promujących szeroko rozumiane zdrowie. Możliwość uczestnictwa w tym projekcie mamy ponieważ jest to „Zadanie sfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego”.

przeczytaj więcej

11.10.2019 16 EUROPEJSKI FESTIWAL FILMOWY „INTEGRACJA TY I JA”

W dniach 4 i 5 września przyjęliśmy zaproszenie od Dyrekcji Artystycznej w osobach  Pani  Barbary Bielińskiej - Jaroszyk i Pana Dariusza Pawlikowskiego do udziału w ważnym wydarzeniu artystycznym, jakim jest w naszym mieście Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”.  Festiwal jest przedsięwzięciem kulturalnym, ale ma silny wydźwięk społeczny, bowiem podejmuje zagadnienia ważne dla środowiska osób niepełnosprawnych i procesu integracji. Ponieważ przedsięwzięciu temu towarzyszą wydarzenia wspierające, mieliśmy okazję odegrać tu ważną rolę. Wykonanie badań czynnościowych wymaga zawsze współpracy obu stron. Panie wykonujące badania spirometryczne i badania smokolizerem wykazały się jak zwykle wysokim profesjonalizmem i z ogromną empatią i cierpliwością przeprowadzając badania wszystkim chętnym uczestnikom Festiwalu.

przeczytaj więcej