zakład gruźlicy i chorób płuc
Na mocy Ustawy z dnia 01.03.1950r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa Polskiego / Dz. U. Nr 28 poz. 255 z dnia 06.07.1950r.  / zostało powołane do życia województwo koszalińskie z siedzibą w Koszalinie. W nowopowstałym województwie należało przystąpić do organizacji specjalistycznych placówek medycznych. Na tej podstawie w kwietniu 1951r. została zorganizowana Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza wówczas o nazwie Centralna Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza. Siedzibą tej pierwszej placówki było  prywatne, jednopokojowe pomieszczenie przy ulicy Zwycięstwa 12 m 6.
przeczytaj więcej

04.11.2014 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz.U.2011nr 112 poz.654ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w poradniach  Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie oraz w poradniach zamiejscowych w Białogardzie, Świdwinie i Sławnie, w pracowni RTG i USG oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

przeczytaj więcej

06.10.2014 Przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ogłasza przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą.
Przedmiotem dzierżawy są następujące lokale użytkowe, usytuowane w budynku magazynowo - socjalnym Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie przy ul. Niepodległości 44-48 (wjazd od ul. Monte Cassino):
1. Pomieszczenie biurowe o powierzchni 16,05m², zlokalizowane na I piętrze budynku,
2. Pomieszczenie biurowe o łącznej powierzchni 21,60m², w skład którego wchodzi: pokój biurowy o powierzchni 18,90m² oraz pomieszczenie socjalne o powierzchni 2,70m²  zlokalizowane na parterze budynku. Dostęp do pomieszczenia z zewnątrz, wspólnym przedsionkiem o powierzchni 3,00m²,
3. Pomieszczenie biurowe o powierzchni 13,06m² zlokalizowane na parterze budynku. Dostęp do pomieszczenia z zewnątrz wspólnym przedsionkiem  o powierzchni 3,00m².

przeczytaj więcej