zakład gruźlicy i chorób płuc
Na mocy Ustawy z dnia 01.03.1950r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa Polskiego / Dz. U. Nr 28 poz. 255 z dnia 06.07.1950r.  / zostało powołane do życia województwo koszalińskie z siedzibą w Koszalinie. W nowopowstałym województwie należało przystąpić do organizacji specjalistycznych placówek medycznych. Na tej podstawie w kwietniu 1951r. została zorganizowana Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza wówczas o nazwie Centralna Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza. Siedzibą tej pierwszej placówki było  prywatne, jednopokojowe pomieszczenie przy ulicy Zwycięstwa 12 m 6.
przeczytaj więcej

11.09.2017 Zmiany na lepsze

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc (SZGiCHP) w Koszalinie w najbliższych dniach przystąpi do kompleksowej przebudowy i modernizacji dziedzińca wewnętrznego szpitala. Inwestycja jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

przeczytaj więcej

14.08.2017 Ogłoszenie Koordynatora Oddziału Szpitalnego

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości  44 -48 , 75-252 Koszalin  na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r  poz.1638) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych   ze środków publicznych (t .j. Dz. U. z 2016r poz.1793).
Ogłasza konkurs ofert na stanowisko :
Koordynatora Oddziału Szpitalnego Gruźlicy i Chorób Płuc z Pododdziałem Chemioterapii w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

przeczytaj więcej