zakład gruźlicy i chorób płuc
Na mocy Ustawy z dnia 01.03.1950r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa Polskiego / Dz. U. Nr 28 poz. 255 z dnia 06.07.1950r.  / zostało powołane do życia województwo koszalińskie z siedzibą w Koszalinie. W nowopowstałym województwie należało przystąpić do organizacji specjalistycznych placówek medycznych. Na tej podstawie w kwietniu 1951r. została zorganizowana Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza wówczas o nazwie Centralna Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza. Siedzibą tej pierwszej placówki było  prywatne, jednopokojowe pomieszczenie przy ulicy Zwycięstwa 12 m 6.
przeczytaj więcej

11.01.2017 Ogłoszenie o brakowaniu (niszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

przeczytaj więcej

12.10.2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48 , 75-252 Koszalin  na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 618, z późn.zm.).
Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1/Całodobowej opieki lekarskiej nad pacjentami  w oddziałach szpitalnych: gruźlicy i chorób płuc I   i gruźlicy i chorób płuc  II  z pododdziałem chemioterapii  oraz izby przyjęć.
2/Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii-chemioterapii w oddziale szpitalnym gruźlicy  i chorób płuc II  z pododdziałem chemioterapii.
Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze prowadzące działalność w postaci indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub indywidualnej praktyki lekarskiej w specjalności: pulmonologii, onkologii, chorób wewnętrznych lub osoby będące w trakcie specjalizacji w zakresie chorób płuc.

przeczytaj więcej