zakład gruźlicy i chorób płuc
Na mocy Ustawy z dnia 01.03.1950r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa Polskiego / Dz. U. Nr 28 poz. 255 z dnia 06.07.1950r.  / zostało powołane do życia województwo koszalińskie z siedzibą w Koszalinie. W nowopowstałym województwie należało przystąpić do organizacji specjalistycznych placówek medycznych. Na tej podstawie w kwietniu 1951r. została zorganizowana Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza wówczas o nazwie Centralna Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza. Siedzibą tej pierwszej placówki było  prywatne, jednopokojowe pomieszczenie przy ulicy Zwycięstwa 12 m 6.
przeczytaj więcej

16.04.2014 Konkurs na stanowisko „Koordynatora Oddziału I’’

Dyrektor  Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul: Niepodległości 44-48 75-252 Koszalin ogłasza konkurs na stanowisko „Koordynatora Oddziału I’’ Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

przeczytaj więcej

19.03.2014 Konkurs na stanowisko „Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału II’’

Dyrektor  Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
ogłasza konkurs na stanowisko
„Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału II’’
Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

przeczytaj więcej