zakład gruźlicy i chorób płuc
Na mocy Ustawy z dnia 01.03.1950r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa Polskiego / Dz. U. Nr 28 poz. 255 z dnia 06.07.1950r.  / zostało powołane do życia województwo koszalińskie z siedzibą w Koszalinie. W nowopowstałym województwie należało przystąpić do organizacji specjalistycznych placówek medycznych. Na tej podstawie w kwietniu 1951r. została zorganizowana Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza wówczas o nazwie Centralna Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza. Siedzibą tej pierwszej placówki było  prywatne, jednopokojowe pomieszczenie przy ulicy Zwycięstwa 12 m 6.
przeczytaj więcej

18.04.2017 Konkurs ofert

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul.Niepodległości44-48, 75-252 Koszalin  na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r  poz.1638) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych (t .j. Dz. U. z 2016r poz.1793).
Ogłasza konkurs ofert na stanowisko :
Koordynatora Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc I w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

przeczytaj więcej

02.02.2017 Mukowiscydoza

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc informuje, iż po raz kolejny przyłącza się do organizowanej przez Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „MATIO” kampanii społecznej: OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ MUKOWISCYDOZY. Hasło tegorocznej kampanii brzmi: „MUKOWISCYDOZA - NIEWIDOCZNA CHOROBA”.

przeczytaj więcej